Verificarea tehnică periodică, denumită generic si VTP este o reglementare legislativă aplicată echipamentelor de încălzire individuale (centralelor termice) ce se realizează numai de către un prestator de specialitate autorizat de către ISCIR (Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat), la solicitarea proprietarului, atunci când acesta consideră necesar, fiind obligatorie la maximum doi ani, pentru reautorizarea funcţionarii echipamentului.
Conform Legii nr. 64/ 21.03. 2008, persoana fizică sau juridică ce utilizează un echipament termic are obligaţia să obţină autorizaţia de funcţionare iniţială sau reautorizarea, să ia măsurile necesare şi să se asigure că echipamentul este utilizat în condiţii de siguranţă, prin efectuarea reviziilor, reparaţiilor şi întreţinerii de către persoane autorizate de producător conform instrucţiunilor tehnice ale acestuia. Nerespectarea legislaţiei în vigoare privind utilizarea centralelor termice fără VTP de o firmă autorizată ISCIR duce la decuplarea de la reţeaua de combustibil gazos şi la plata unei amenzi.


              Operatiunile desfasurate de tehnicianul nostru in cadrul acestui serviciu sunt:
– verificarea documentelor centralei (certificatul de garanţie, data ultimei VTP)
– solicitarea de detalii despre eventuale probleme pe care le-ati constatat la centrala( il  va ajuta să identifice defecţiunea şi să intervină în cel mai scurt timp posibil, eliminând cauzele
– să  pună întrebări cu privire la modul de utilizare al echipamentului, la istoricul acestuia
– funcţie de problemele semnalate, să comunice tarifele pentru serviciile şi eventualele piese de schimb ce urmează să le înlocuiască
– Dacă este vorba doar de VTP, trebuie să desfăşoare următoarele operaţiuni:
1. deschiderea centralei, inclusiv partea cu camera de ardere
2. curăţarea de praf şi impurităţi a interiorului centralei (daca e cazul)
3. verificarea vizuală şi auditivă a anumitor părţi componente – ex. prezenţa ruginei datorită condensului acid sau a scurgerilor pe la îmbinările cu garnituri, sunetul pompei în funcţionare, sunetul vanei de gaz la cuplare etc. Se verifică principalele elemente de siguranţă cum ar fi protecţia la supra temperatură, la lipsa de apă sau de gaz.

5. efectuarea de teste absolut necesare pe apă caldă şi pe încălzire, pentru a observa funcţionalitatea centralei.
6. efectuarea analizei gazelor de ardere cu ajutorul analizorului de noxe.
7. întocmirea actelor prin consemnarea stadiului echipamentului şi semnarea acestora de ambele părţi.
8. sigilarea centralei pentru a evita intervenţia unei persoane neautorizate (pe sigiliu veti gasi numarul de telefon al tehnicianului cat si data urmatoarei verificari)
9.în funcţie de rezultatele obţinute, VTP poate avea rezoluţia:
– „se admite continuarea utilizării”
– „se interzice funcţionarea în continuare a aparatului”