In conformitate cu “Normele tehnice pentru proiectarea,executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale”-NTPEE-2008,publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.255bis/16.04.2009 consumatorii finali sunt obligati sa efectueze atat verificarea periodica a instalatiei de gaze ,dupa 2 ani de functionare, cat si revizia tehnica ,dupa 10 ani  sau dupa orice eveniment care ar fi putut afecta instalatia de gaze.Verificarea periodica si revizia tehnica pot fi executate doar de firme autorizate ISCIR.

Operatiunile desfasurate de tehnicianul nostru cu ocazia verificarea periodica a instalatiei de gaze sunt urmatoarele:

-verificarea arzatoarelor si a starii imbinarilor si a garniturilor de etansare aferente

-verificarea stabilitatii conductelor montate pe suporti

-verificarea etanseitatii imbinarii conductelor si armaturilor la presiunea de lucru a conductelor de gaze

-verificarea functionarii aparatelor de masurare, control, reglare si de siguranta

-verificarea starii rasuflatorilor si a caminelor existente

-verificarea documentelor consumatorilor

-verficarea starii constructiilor care adapostesc statiile si posturile de reglare-masurare

In cadrul reviziei tehnice periodice se executa urmatoarele interventii:

-verificarea arzatoarelor si a starii imbinarilor si a garniturilor de etansare aferente

-verificarea stabilitatii conductelor montate pe suporti

-verificarea etanseitatii imbinarii conductelor si armaturilor la presiunea de lucru a conductelor de gaze, cu echipamente profesionale

-verificarea functionarii aparatelor de masurare, control, reglare si de siguranta

-verificarea starii rasuflatorilor si a caminelor existente

-verificarea documentelor consumatorilor

-proba de etanseitate pentru intreaga instalatie si proba de rezistenta cu aer comprinat (daca este cazul)

La finalul acestor revizii se intocmeste fisa de evidenta a lucrarilor periodice de revizie tehnica a instalatiei de utilizare a gazelor naturale.Aceste documente vor fi depuse la sediul operatorului de system a gazelor natural.